Hệ thống Andon IOT thế hệ mới – Next Andon

Hệ thống Andon IOT thế hệ mới – Next Andon Home Andon là gì? Andon là một thuật ngữ tiếng Nhật có nghĩa là “Sign” hoặc “Signal”. Andon là một thuật ngữ sản xuất đề cập đến một hệ thống thông báo cho quản lý, nhân viên bảo trì và những người lao động khác về […]